Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren.
U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren.

Missie & Visie

De Participatie Federatie heeft als doel het bevorderen en vergroten van de cultuurparticipatie en zo landelijk bij te dragen aan diversiteit, inclusiviteit en vernieuwing van aanpak, aanbod, nieuwe makers en het publiek. Uitgangspunt is daarbij het unieke profiel van de partners met hun basis in de wijken, dat hen onderscheidend maakt aan het aanbod van reguliere productiehuizen en productie-instellingen.

Wat willen we bereiken?

 

dPF stimuleert, initieert en financiert professionele projecten en podiumproducties in een cultureel ontwikkelhuis, bestaande uit negen samenwerkende podia annex werkplaatsen. Door deze samenwerking vergroten en borgen we de afname van elkaars podiumproducties. dPF ontwikkelt, bundelt en deelt expertise op gebied van de aanpak van podiumproducties gebaseerd op culturele participatie van bewoners en talenten.

 

Door op het vlak van productie, programmering en presentatie kennis te delen, te bouwen en te gebruiken en samen te werken creëren we een groot bereik en landelijke impact. We vergroten en vernieuwen het publieksbereik en stimuleren de persoonlijke professionele ontwikkeling van makers.

 

De samenwerking stelt ons in staat invloed uit te oefenen, belangen te behartigen, betrokkenheid te tonen en ons te manifesteren en te representeren op landelijk niveau richting landelijke partners beleidsmakers, fondsen, kunstvakopleidingen en overheden. Daarnaast vergemakkelijkt de samenwerking het verkrijgen van subsidie, het opstellen van cultuurparticipatie-plannen en kunnen we samen communicatie- en marketingactiviteiten oppakken.

Pitchdagen

Culturele participatie is pas klaar als het in het hele culturele bestel een plek vindt. dPF wil dan ook optreden als ontwikkelhuis. Gezamenlijk ontwikkeltrajecten opzetten voor talenten en genres die niet zo makkelijk terecht kunnen in de reguliere ontwikkeltrajecten en hen zo de kans bieden zich professioneel verder te ontwikkelen, meer speelplekken mogelijk te maken en hun netwerk te vergroten.

Dit doen wij o.a. door jaarlijks een Pitchdag te organiseren. Makers pitchen via de aangesloten podia voor een plek binnen het ontwikkelhuis van dPF. Voor productionele ondersteuning, zowel financieel als artistiek of anderszins kwaliteit verhogend. Maar ook voor afname van voorstellingen door de aangesloten podia en voor het vergroten van het eigen netwerk van de makers.

De pitchdagen leiden tot mooie uitwisselingen van kennis en ervaringen tussen de makers. Maar ook de podia hebben uitgebreider kennisgenomen van elkaars manier van werken en uitgewisseld hoe samen te werken binnen de verschillende makerstrajecten. Tijdens de eerste Pitchdag is een selectie van vier makers voor het seizoen 2021/2022 gekozen, waar dPF zich als ontwikkelhuis voor inzet.

Op de tweede pitchdag in juni van dit jaar kozen we wederom vier makers voor seizoen 2022/2023 die hun werk verder mogen uitbouwen via de aangesloten podia. 

 

Copyrights: de ParticipatieFederatie 2021 | Ontwerp: Opus Design | Webbouw: Zite Media