Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren.
U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren.

Diversiteit, inclusiviteit en vernieuwing
van Cultuurparticipatie in de praktijk

de Participatie Federatie

In 2019 bundelden negen organisaties hun krachten in de Participatie Federatie (dPF). Deze negen podia, in samenwerking met expertise organisatie LKCA, hanteren eenzelfde ‘grassroots’ werkwijze. Zij zijn voorlopers van het in praktijk brengen van diversiteit, inclusiviteit en vernieuwing om Cultuurparticipatie voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken. In een veranderende samenleving draagt de organisatie bij aan de invulling van het Nieuwe Nederland.

Wie vormen dPF?

Dakota bevindt zich midden in het grootste stadsdeel van Den Haag: Escamp. Doordat de wereld om ons heen verandert, probeert Dakota samen met de omgeving, het theater en filmhuis vorm te geven.

Theater

De culturele huiskamer van Studio de Bakkerij brengt Rotterdammers samen door theater- en taalbeleving en daagt hen uit in een veilige omgeving elkaar en het theater te leren kennen. Maak hier kennis met verrassende, experimentele, traditionele en innovatieve kunst.

Theater

De Nieuwe Regentes (DNR) is een theater voor en door de buurt, cultuuranker van Segbroek en multicultureel stadspodium. DNR is een bruisende plek waar voor een grote diversiteit aan bezoekers programma’s met kwaliteit mee te maken zijn. 

Theater

Podium Islemunda zet zich in om dé plek in Rotterdam-IJsselmonde te zijn waar vóór, dóór en mét bewoners kunst en cultuur wordt gemaakt en gepresenteerd. Iedereen is welkom om zijn of haar creatieve dromen waar te maken, te genieten van kunst en cultuur, iets te leren of andere mensen te ontmoeten.

Theater

Bijlmer Parktheater is het grootstedelijk theater van Amsterdam Zuidoost. Een plek voor nieuwe verhalen die, ondanks hun prominente posities in de diverse culturele gemeenschappen, nauwelijks worden belicht in een overwegend monoculturele kunstensector.

Theater

Laaktheater is dé plek voor kunst en cultuur in het Haagse stadsdeel Laak.  Laaktheater is laagdrempelig en open.  Kenmerkend voor de werkwijze van Laaktheater is dat ze in, voor, van, met en door de buurt werkt. 

Theater

In De Vaillant beleef, maak én proef je de cultuur van het nieuwe Nederland op het podium, in de organisatie en in de keuken. De cultuur van bewoners en talenten uit de Schilderswijk en Transvaal vervullen een hoofdrol. 

Theater

Cultuur19 bouwt aan een inspirerend cultuurklimaat in Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern. Dit podium brengt in haar programma’s beginnende makers uit het stadsdeel en professionele kunstenaars bij elkaar.

Theater

Het Wilde Westen is een wijkcultuurhuis in Utrecht West. Het zijn wijkbewoners en kunstprofessionals die willen werken in de eigen wijk. Vanuit vragen en ideeën, door initiatieven van wijkbewoners, in samenwerking met organisaties in de wijk.

Theater

ZIMIHC is dé plek voor amateurkunst in Utrecht. Met drie theaters in de stad is iedereen die kunst wil komen maken, programmeren of bekijken van harte welkom. Je vindt onze theaters in de wijken Overvecht, Wittevrouwen en Zuilen. 

Theater

In nauwe samenwerking met LKCA

Culturele Codes

dPF en haar leden erkennen het belang van Fair Practice, Cultural Governance, Diversiteit en Inclusie. Op lokaal niveau voldoen zij daaraan naar gelang de overheid daartoe mogelijkheden biedt. Op landelijk niveau, de Coöperatieve Federatie Participatie Federatie U.A., worden vanaf de start de codes volledig geïmplementeerd. Door enerzijds de lokale inbedding en subsidierelaties en anderzijds de landelijke voorwaarden en mogelijkheden, zal op punten worden gedifferentieerd in toepassing. Lees meer...

Tot zover

Locaties

Steden

dPF makers

Speeldata

 

Copyrights: de ParticipatieFederatie 2021 | Ontwerp: Opus Design | Webbouw: Zite Media