Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren.
U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren.

Sinds de oprichting van dPF zijn al heel wat activiteiten opgestart. Gezamenlijk werken we aan diversiteit, inclusiviteit en vernieuwing in de cultuursector om cultuurparticipatie voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken. Lees hier het laatste nieuws.

4 juni 2020

 

Positief Advies Raad voor Cultuur

 

Op 4 juni 2020 werd dPF verrast door de positieve woorden van de Raad voor Cultuur. Dpf stond bij het indienen van het plan nog in de kinderschoenen, maar toch ziet de Raad veel positieve elementen die het initiatief de moeite waard maakt. Uit het advies: "De raad is positief over het vertellen van verhalen die over het algemeen niet zo snel over het voetlicht komen. Ook heeft de raad waardering voor de aandacht die het netwerk besteedt aan genres die niet zijn opgenomen in de curricula van kunstvakopleidingen."

Lees hier het volledige advies.

18 februari 2020

 

Persbericht regio Leidsche Rijn nav oprichting dPF

 

In januari 2020 passeerde de oprichtingsakte van dPF en werd een aanvraag ingediend bij het rijk.

 

Lees hier het hele bericht.

8 april 2019

 

Het prille begin: De brief naar de  minister

 

In april 2019 schreef dPF een brief naar minister Van Engelshoven (OCW) met het verzoek om dPF op te nemen in de BIS: "Cultuurparticipatie vergt een werkwijze en organisatie die zich richt op het werken vanuit de haarvaten van de maatschappij en speelt een grote rol in het actualiseren van het culturele werkveld. Nu alle seinen bij het rijk op groen staan, is het moment aangebroken om het cultuurparticipatiebeleid te verankeren in de landelijke Basis Infrastructuur (BIS). Het complementeert en consolideert de samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende actoren in het culturele werkveld op alle niveaus. De PARTICIPATIE FEDERATIE kan deze taak vervullen wanneer u daarvoor ruimte biedt."

 

Lees hier de hele brief.

 

Copyrights: de ParticipatieFederatie 2021 | Ontwerp: Opus Design | Webbouw: Zite Media